Profilový systém Ideal 7000 je ďalšou radou doj-komorých okien Aluplast. Tento profil používa  80 mm stavebnej hĺbky. Kvalitný dizajn má vynikajúce tepelné a zvukové vlastnosti.

Pozitívne aspekty profilu Ideál 7000:ideal_7000
• optimálna tepelná izolácia vďaka viacerým komorám (5-6 komorový systém)
• stavebná hĺbka je 80 mm
• hrúbka sklenej výplne je 44 m
• kvalitný moderný dizajn
• rôzne napájacie profily na rôzne situácie zabudovania
• odvodňovanie je v rámci profilu kryté a neviditeľné
• veľká komora s  výstužou na optimálne statické zaťaženie
• je tu možnosť vybavenia kontroly vetrania obytného priestoru (Regel-Air®)
• plošne polozapustené a zapustené krídla
• rôzne obrysy profilov (Soft-line, Round-line, E-Optik)
• 2 tesniace obvodové plochy
• recyklácia profilov a tesnení šetrná voči životnému prostrediu