Fakturačné údaje

PS Bau, s.r.o.
Bojnická 22
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46 269 487
DIČ: 202 330 22 04
IČ DPH: SK 202 330 22 04

BÚ: 4013 999 560/7500 ČSOB

Ďalšie informácie:

email: [email protected]
mobil: 0911 696 181