Dvere Exklusív

Dvere Gerda

Dvere Securido

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Voľba dverí so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu Rozhodnutiu o potrebe zakúpiť bezpečnostné dvere by mala predchádzať analýza prostredia napr. miera rizika vlámania vyplývajúca z umiestnenia domu/bytu, t. j. či ide o jednogeneračný dom stojaci samostatne alebo v radovej zástavbe, viacgeneračný dom, sídlisko, budovu/dom chránený systémom monitorovania alebo vybavený individuálnym poplašným systémom, ako aj aká je úroveň kriminality v okolí.

Pokiaľ ide o stupeň ohrozenia vlámaním, je možné podľa rôznych údajov predpokladať, že s väčšou pravdepodobnosťou sú vlámaniu vystavené viac byty ako jednogeneračné domy, a to z dôvodu, že do jednogeneračných domov je oveľa ľahšie vlámať sa cez okno či garážové dvere, ak nie sú poriadne zabezpečené. Výsledok analýzy prostredia umožňuje zvoliť si dvere požadovanej triedy odolnosti proti vlámaniu, ktoré spĺňajú určíte technické a úžitkové parametra v závislosti od stupňa ohrozenia. Pri nízkom riziku vlámania a ak je budova/byt chránená monitorovacím systémom môžeme používať dvere najnižšej triedy odolnosti proti vlámaniu.

Pri priemernej úrovni rizika v a spojení s výstražným systémom na ochranu bytu vystačia dvere najmenej 2. triedy odolnosti proti vlámaniu. V prípade, že riziko vlámania je stredne vysoké, mali by byt povinné dvere prinajmenšom 3. triedy a do objektov s vysokým alebo veľmi vysokým stupňom rizika ohrozenia vlámaním by mali byt zakúpené dvere triedy 4, t. j. najvyššej triedy odolnosti proti vlámaniu. Rozhodnutie o tom, ako zabezpečiť vchod do domu alebo bytu záleží zvyčajne od finančných možností, a preto je treba sa usilovať získať za minimum peňazí maximum ochrany a nezabúdať na to, že dobré dvere aj nižšej triedy odolnosti proti vlámaniu nie sú lacné, takže sú často ponúkané ako falošné.

Ich vyššia cena je spôsobená nákladmi na testy, skúšky, certifikačné poplatky a použité materiály a prácu. Preto by ste nemali kupovať dvere, ktoré nemajú príslušné atesty, vyhlásenie o zhode a odolnosti, pokiaľ ide o záručný a pozáručný servis. Inštalácia dverí Pri nákupe dverí je treba využiť služby spoločnosti, v ktorej na mieste predaja pomáha technický poradca pri výbere typu dverí v daných triedach odolnosti proti vlámaniu.

Dvere môžu byt v závislosti od ich umiestnenia a stavebnej konštrukcie steny montované v súboroch s rôznymi typmi zárubní a rôznymi spôsobmi montáže. V mieste predaja dverí Gerda si môže klient objednať meranie na určenie rozmeru dverí a smeru otvárania dverí a získať informácie o voľbe typu zárubne, spôsobe inštalácie a ďalšie technicko-úžitkové rady. Aby bola zaistená príslušná odolnosť dverí proti vlámaniu, veľmi dôležitými prvkami sú: správne osadenie a vyplnenie zárubne v otvore steny, inštalácia krídla dverí a príslušenstva a primeraná úprava spolupracujúcich prvkov. V záujme zachovania vyššie uvedených parametrov dverí Gerda v triede odolnosti 3 a 4 (trieda C) sú dvere predávané spolu s inštaláciou, ktorú vykonáva tím vyškolený spoločnosťou Gerda. Pri dverách nižšej odolnosti proti vlámaniu (trieda 1 alebo 2) si môže klient namontovať dvere sám na základe sprievodných pokynov k inštalácii.

Oplatí sa však (s ohľadom na vyššie uvedené úvahy týkajúce sa inštalácie dverí) využiť odbornú montáž dokonca aj pri nižších triedach odolnosti proti vlámaniu v snahe o spoľahlivosť dobre zamontovaných dverí. Správna činnosť dverí Dvere, najmä vonkajšie dvere, montované na vonkajšej strane budovy musia byt okrem odolnosti proti vlámaniu odolávať poveternostným  vplyvom, ako sú nízke zimné teploty, letný dážď a teplotná roztažitelnosť či silné UV žiarenie. Vonkajšie dvere GERDA spĺňajú tieto požiadavky vďaka použitiu moderných konštrukčných riešení, použitých materiálov a moderných  ýrobných technológií, ktoré vyplývajú z príslušných výskumov a dohľadu akreditovaných inštitúcií. V záujme zabezpečenia riadneho fungovania dverí vnútorných, ako i vonkajších je treba  dodržiavať niekoľko základných princípov: » V prípade vykonávania rekonštrukčných stavebných prác zabezpečiť dvere proti ničivému pôsobeniu stavebných materiálov, najmä prachu a náhodnému mechanickému poškodeniu » Pri vonkajších dverách je potrebné uistiť sa, aby miestnosť, v ktorej sú zamontované dvere, bola počas celej doby využívania dobre vetraná a vykurovaná v zime, pretože v málo vykurovanej miestnosti a vysokej vlhkosti pri slabom vetraní môže vznikať rosenie – kondenzácia vodnej pary na povrchu kovov » Na ochranu dverí pred priamym dažďom a silným  slnečným žiarením (UV žiarenie) je dobrým riešením namontovanie  astrešenia » Nestrhávať plomby z balenia vložiek a zámok » Cylindrické vložky kľúča je treba udržiavať preparátom na údržbu zámkov a vložiek GERDA, prípadne ďalšími preparátmi určenými na tento účel » Krídla dverí potiahnuté dekoračnou PVC fóliou alebo prírodnou dyhou  a opatrené sklom je treba umývať prípravkami všeobecné dostupnými na tieto účely. Nepoužívajte prášky a chemické prípravky s agresívnymi účinkami. Dodržiavanie týchto odporúčaní Vám umožní dlhoročnú, bezporuchovú  prevádzku dverí a udržať ich existujúci estetický vzhľad obzvlášť, keď sú vonkajšie dvere vystavené pôsobeniu rôznych poveternostných vplyvov.