CENNÍK

CERTIFIKÁTY

KĽUČKA

KOVANIE

POVRCHY

PRIEZORNÍK

REZ DVERÍ

ZÁMKY

ZÁRUBNE

DVERE EXKLUZÍV

Investícia do bezpečného domova

Bezpečnostné a protipožiarne dvere Exkluzív sa na slovenskom trhu vyrábajú od roku 1996. Spoločnosť EXKLUZÍV má s  výrobou, predajom i montážu bezpečnostných dverí  dlhoročné skúsenosti. Boli vyvinuté v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom tak, aby spĺňali najnáročnejšie bezpečnostné a protipožiarne kritéria, podložené certifikátmi.

Dvere HLADKÉ

Moderné bezpečnostné dvere Exkluzív s hladkým povrchom sú vhodné do všetkých moderných domácností, pretože sú ľahko kombinovateľné s každým interiérom.

Dvere RUSTIC

Bezpečnostné dvere RUSTIC majú svoje kúzlo a podčiarkujú krásu vidieckeho štýlu. Sú obľúbené najmä u tých, ktorí nedajú dopustiť na klasiku.

Dvere KAZETA

Bezpečnostné dvere v klasickom štýle. Skupinu zákazníkov, ktorí stále považujú klasiku za to pravé, žiadny dizajn neuspokojí lepšie ako prevedenie našich dverí s kazetovým reliéfom.

Dvere MODERN

Okrem svojich vysokých bezpečnostných parametrov, dvere s panelom MODERN spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritéria estetických labužníkov.

Dvere ROKO

Dekoratívne dvere ROKO majú ľahké a elegantné krivky. Bezpečnostné dvere v sebe skrývajú nostalgické línie pompézneho starého Francúzska.

DFGHJKLô§SDFGHJKLôASDFGHJKL

Sú vaše dvere naozaj „bezpečnostné“?

 

Nie každé dvere, ktoré sú deklarované ako bezpečnostné, nimi naozaj sú

 Dnes je na trhu veľa „šikovných predajcov“, ktorí sa Vám snažia predať labilné, nevystužené, nekovové dvere ako bezpečnostné, a to len preto, že z týchto dverí vykúka 28 tzv. výsuvných bodov, ktoré sú však krehké a nechránené. Dvere si netreba vyberať podľa množstva bezpečnostných bodov. Tu neplatí, že čím viac výsuvných bodov, tým sú dvere bezpečnejšie. Bezpečnosť dverí závisí od ich konštrukcie, materiálu z ktorého sú vyrobené a od toho, či tvoria s bezpečnostnou zárubňou jeden celok. Pri výbere dverí by sme mali mať na zreteli základné parametre: – bezpečnostná trieda, protipožiarna ochrana, protihluková ochrana, systém osadenia bezpečnostnej zárubne, záručný, pozáručný servis, taktiež platné certifikáty a v neposlednej rade aj vizuálnu stránku.

Aj cena napovie, z akej „dielne“ dvere pochádzajú

 Na trhu nájdeme aj úplne „Lacné dvere“, ale cena je na úkor kvality! Bezpečnostné dvere vždy musia obsahovať určité materiály a byť vyrobené predpísanou technológiou a keď chceme tieto parametre dodržať, jednoducho sa to na cene musí odraziť. Ak majú byť dvere namontované kvalitne a odborne, tu sa cena oklamať nedá. Naša firma zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov a používa kvalitné materiály.

Dajte pozor pri výbere bezpečnostných dverí!

 CERTIFIKÁTY
 by mala mať každá spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou a montážou bezpečnostných dverí. Certifikáty by mali byť platné a v jazyku krajiny, kde sa bezpečnostné dvere predávajú. Naša spoločnosť vlastní certifikáty od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostné kovanie, od Národného bezpečnostného úradu na bezpečnostnú triedu, Certifikát bezpečnostnej triedy odolnosti proti vlámaniu podľa STN P ENV 1627 na bezpečnostné dvere a na bezpečnostné kovanie, Certifikát Skúšobného laboratória autorizovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR – Index zvukovej nepriezvučnosti. Sme vlastníkom LICENCIE na prevádzkovanie technickej služby vydaným Krajským riaditeľstvom policajného zboru v NR, a Certifikát zhody o požiarnej odolnosti, vydanou spoločnosťou FIRES.

BEZPEČNOSTNÁ ZÁRUBŇA
– 
by mala tvoriť jeden „celok“ s bezpečnostnými dverami a jednoznačne by sa bezpečnostné dvere nemali montovať na pôvodnú zárubňu, aj keby bola zaliata. Pôvodná zárubňa jednoducho nie je konštrukčne stavaná na ťažké bezpečnostné dvere. Zárubňa musí byť riadne ukotvená, alebo riadne zaliata betónom. Zárubňa ako aj celé bezpečnostné dvere by mali byť namontované odborníkmi, mali by byť použité kvalitné materiály a na montáž by sa automaticky mala vzťahovať podľa zákona dvojročná záruka.

KVALITNÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE A VLOŽKA
 – presvedčte sa, že aj bezpečnostné kovanie je certifikované. Malo by byť o jednu bezpečnostnú triedu vyššie ako je bezpečnostná trieda dverí. Bezpečnostná cylindrická vložka by mala byť s ochranou proti odvŕtaniu telesa valca vložky. Vložka tvorí dôležitú súčasť bezpečnostných dverí a jej výber ovplyvňuje celkovú kvalitu zabezpečenia, preto je nutné venovať jej výberu dostatočnú pozornosť. Mali by byť odolné voči odvŕtaniu, proti vytrhnutiu bubienku, odolnosť proti odleptaniu, proti rozlomeniu, vyplanžetovaniu a odolné proti nelegálnej výrobe kľúčov.

SERVIS A ZÁRUKA
– 
Predať a namontovať bezpečnostné dvere znamená zanechať po sebe svoju značku a niesť zodpovednosť. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že na trhu je veľa predajcov bezpečnostných dverí, po ktorých sa do roka takpovediac zľahne zem. Zákazníci sa potom na neexistujúcich číslach domáhajúreklamácie, ale bohužiaľ s neexistujúcou firmou sa človek ťažko dohodne. Seriózny výrobca a predajca bezpečnostných dverí automaticky zabezpečuje záručný a pozáručný servis. Naša spoločnosť zabezpečuje aj 24/7 NON STOP servis vrátane víkendov a sviatkov, ktorý poskytuje pri zabuchnutí, poruche alebo strate kľúčov.

Zaujala vás naša ponuka dverí? Vytvorte si tie správne dvere podľa vašich predstáv v našom konfigurátore!

Konfigurátor dverí