CERTIFIKÁTY

Pri kúpe bezpečnostných dverí žiadajte predloženie certifikátov zhody vydaných autorizovanou skúšobňou. Spoločnosť  EXKLUZÍV a jej produkty sú držiteľmi certifikátov oprávňujúcich ich použitie pri zabezpečení majetku.