ZÁMKY

Bezpečnostné vložky

 Ďalšou dôležitou súčasťou zámku je cylindrická vložka zámku, ktorej kľúče sú ploché a majú pozdĺžne drážky.

Bezpečnostná vložka ISEO R6
Bezpečnostná vložka Tesa
Bezpečnostná vložka EVVA

Bezpečnostné prvky cylindrickej vložky

Aby cylindrická vložka bola zabezpečená proti otvoreniu planžetou, musí mať prekrytý profil vstupného otvoru na kľúč a musí mať bezpečnostné prvky, ktoré ju chránia pred otvorením planžetou, pred vytrhnutím cylindra alebo pred jeho zarazením. Bezpečnostnými prvkami môžu byť oceľové plátky, valčeky alebo guľôčky zabudované do telesa vložky.

 

Cylindrické vložky pre ploché klúče

Cylindrické vložky pre ploché kľúče s úkosom alebo s jamkami nemajú dôsledne profilovaný celý kľúčový vstup, ale väčšinou len na polovici obdĺžnikového otvoru.

Správna bezpečnostná cylindrická vložka musí mať obmedzenie kopírovania kľúčov pre nepovolanú osobu. To zabezpečuje bezpečnostná karta, bez ktorej zámočnícke prevádzkarne kópiu kľúča nezhotovia.

Chráni sa tak bezpečnosť majiteľa, no poukazuje to aj na serióznosť výrobnej firmy. Niektoré výrobné podniky dokonca zhotovujú kópie len vo svojich dielňach.

Ochrana cylindrickej vložky

Štatistiky uvádzajú, že až 95% cylindrických vložiek sa dá rozlomiť a to príčinou konštrukcie vložky v mieste spojky a upevňovacieho otvoru. K ochrane cylindrickej vložky slúži bezpečnostné kovanie, ktoré musí maximálne stiažiť jej odokrytie a rozlomenie.Zámkovú vložku prekonávajú zlodeji najčastejšie rozlomením, odvŕtaním alebo otvorením planžetou. Rozlomeniu vložky zámku možno zabrániť pomocou protizlomovej vložky alebo bezpečnostným kovaním. Odvŕtanie vložky zámku sa zamedzí kovaním s oceľovou krytkou vložky.

Strata bezpečnostného kľúča

Ak by sme však potrebovali vymeniť vložku (napr. pri strate či krádeži kľúčov), existuje vložkový semaforový systém, ktorý znamená, že k vložke sa dodávajú tri druhy kľúčov s iným kódovým usporiadaním. Keď sa stratí kľúč červenej farby, zasunie sa do vložky žltý kľúč a vložka sa sama prekóduje na novú variáciu. Tak isto pri strate žltého kľúča postupuje so zeleným kľúčom – preto názov semaforová vložka. Zámok kovania na dverách musí byť zakrytý pomocou krytu alebo štítu.

Kvalitné dvere musia mať i kvalitné uzamykanie

Do bezpečnostných dverí však nemá zmysel inštalovať len bežný zámok. Bežným štandardom sú veľmi odolné zámky s modernou cylindrickou vložkou, chránené aj bezpečnostným kovaním. Dnes sa používajú cylindrické vložky s až desiatimi nastavovačmi, ktoré neomylne „spoznajú“ ten správny interaktívny kľúč.

Preprogramovanie vložiek

Niektoré vložky sú dokonca schopné samy sa „preprogramovať“, takže pri strate alebo krádeži pôvodného kľúča môžeme do toho istého zámku vložiť náhradný kľúč, ale s novým kódom. K dispozícii sú milióny kombinácií, takže každý zámok je unikát s originálnym kľúčom, ktorý sa dá vymeniť alebo kopírovať len po predložení vlastníckej karty a osobných dokladov.