ID 5000 CLIP ALU

IDEAL 5000 ENERGETO

IDEAL 5000 KLASIK

IDEAL 5000 SV

IDEAL 5000

Použitie 3 tesnení, ktoré zabezpečuje výrazné

zníženie infiltrácie (tzv. prefukovania). Ponúka možnosti osadenia dvojsklom ako aj trojsklom. Pri trojskle je možné použiť aj systém vlepovaného skla, ktorý uzatvorí priestor medzi plastom a sklom a zároveň výrazne zvýši aj celkovú tuhosť okna a umožňuje spolu s prepracovaním vnútorných výstuh vylepšiť celkové tepelné vlastnosti týchto plastových okien.

Ďalšou alternatívou je systém IDEAL 5000 ENERGETO, ktorý vďaka revolučnému spôsobu riešenia nepoužíva železné výstuhy, čo umožnilo o 20% zlepšiť tepelné vlastnosti oprofil klasickému riešeniu.

  • IDEAL 5000. Popri najširšje možnej škále farebného prevedenia je možné aj využitie CLIP systému hliníkových líšt.
  • IDEAL 5000 SV
  • IDEAL 5000 ENERGETO
  • IDEAL 5000 CLIP