ID 5000 CLIP ALU

CLIP varianta najobľúbenejšieho profilového systému IDEAL 5000 predstavuje veľký posun v dizajnérskych možnostiach plastových okien.

Zjednodušuje prácu architektov a dizajnérov tam, kde je z konštrukčných dôvodov nutné použiť hliníkové systémy, ale zároveň v ostatných častiach dosiahnuť výborné tepelné vlastnosti. RAL nástrek na hliníkových CLIP-och môže byť identický s RAL nástrekom hliníkových dverí prípadne celých fasádnych systémov. Veľmi dobre znáša slnečné žiarenie.

– päť-komorový profil
– Al klip
– stavebná hĺbka rámu 70 mm
– stavebná hĺbka krídla 79 mm
– hodnota tepelného prestupu rámu vč. výstuh Uf = 1,2 W/(m2K)
– zasklenie izolačným dvojsklom Ug = 1,1 W/(m2K), štandardne s teplým okrajem T.G.I.
– možno zasklenia izolačnými trojsklami s prestupom až Ug = 0,5 W/(m2K)
– je možnosť osadiť systémy zabraňujúcimi vzniku plesní REGEL-air nebo Basic Air Plus