Účtovníctvo

Home/Účtovníctvo

Účtovníctvo je veľmi podstatné pre každý podnik nielen kvôli vyčísleniu veľkosti majetku, ale aj pre jeho kontrolu a správu. Každá účtovná jednotka (podnik) je zo zákona povinná viesť účtovníctvo.

Naša firma ponúka nasledovné služby:

 • Vedenie účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo podniku ako štruktúrovaný účtovný informačný systém obsahuje tieto základné prvky:

 • finančné účtovníctvo,
 • manažérske účtovníctvo:
  • vnútroorganizačné účtovníctvo,
  • kalkulácie,
  • plánovanie a rozpočtovanie.

Finančné účtovníctvo môže byť vedené v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.