Jednoduché účtovníctvo

Home/Vedenie účtovníctva/Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame Vám možnosť spracovania dokladov od jednorázovej kontroly až po komplexné vedenie účtovníctva v intervaloch podľa požiadaviek klienta.  Spracovanie údajov pre jednoduché účtovníctvo zahŕňa:

 • Daňová registrácia: prihláška fyzickej osoby
 • Vedenie peňažného denníka: Pokladnica, Banka, Interné doklady
 • Evidencia došlých a odoslaných faktúr, saldokonto
 • Vedenie pomocných účtovných kníh
 • Daňové priznanie:
  • Daňové priznanie DPH: mesačne, štvrťročne
  • Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel
  • Daňové priznanie k Dani  z nehnuteľnosti
  • Daňové priznanie k Dani z príjmov fyzických osôb, vyčíslenie dane z príjmov vrátane preddavkov
 • Spracovanie účtovnej uzávierky: inventarizácia majetku, odpisový plán, interné smernice
 • Vypracovanie účtovnej závierky: Výkaz o majetku, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Optimalizácia daní
 • Finančná analýza
 • Výstupy podľa želania zákazníka
 • Archivácia dokladov

Typické pre jednoduché účtovníctvo je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje k činnosti účtovnej jednotky a záväzkov z tejto činnosti vyplývajúcich.

Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva vedú:

 • peňažný denník
 • knihu pohľadávok a záväzkov
 • pomocné knihy, pokiaľ pre nich má náplň.