Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/p/s/u39022/public_html/uctovnictvo/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353
Podvojné účtovníctvo – PS BAU

Podvojné účtovníctvo

Home/Vedenie účtovníctva/Podvojné účtovníctvo

V našej spoločnosti Vám ponúkame možnosť spracovania dokladov od jednorázovej kontroly až po komplexné vedenie dôležité pre podvojné účtovníctvo v intervaloch podľa požiadaviek klienta.

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Daňová registrácia: prihláška právnickej osoby
 • Odoslané faktúry: vystavenie a zaúčtovanie odoslaných faktúr, kontrola splatnosti faktúr, evidencia odberateľov, saldokonto
 • Došlé faktúry: zaevidovanie a zaúčtovanie došlých faktúr, kontrola splatnosti faktúr, evidencia dodávateľov, saldokonto
 • Banka: zaevidovanie a zaúčtovanie bankových operácií, internet banking: podľa požiadaviek klienta, vystavenie príkazov na úhradu
 • Pokladnica: vedenie pokladnice v tuzemskej aj zahraničných menách, vystavovanie a zaúčtovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
 • Sklad: vedenie skladovej evidencie
 • DPH: daňová evidencia a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty: mesačne, štvrťročne, vypracovanie súhrného výkazu k DPH
 • Daňové priznanie:
  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • Daňové priznanie k dani z príjmov
  • Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel
  • Daňové priznanie k Dani  z nehnuteľnosti
 • Účtovna uzávierka: inventarizácia majetku a záväzkov, odpisový plán, interné smernice
 • Účtovná závierka: príprava a komplexné vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, vrátane výkazov: Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky. Vyčíslenie dani z príjmov a preddavkov.
 • Optimalizácia daní
 • Finančná analýza
 • Výstupy podľa želania zákazníka
 • Archivácia dokladov typických pre podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo vychádza zo zásady podvojnosti, ktorá hovorí, že každý účtovný prípad sa musí zapísať na dva účty, na jeden účet na stranu má dať a na druhý účet na stranu dal rovnakou sumou.

Účtovné zápisy realizované v podvojnom účtovníctve:

 1. chronologické (časové) zápisy sa robia v denníku,
 2. syntetické (vecné, systematické) zápisy sa robia v hlavnej knihe.