KOVANIE

Bezpečnostné kovanie dverí

Kovanie bezpečnostných dverí patrí medzi najdôležitejšie prvky bezpečnosti, pretože chráni bezpečnostný a rozvorový zámok, ktorý ovláda uzamykací viacbodový systém dverí.

Kovanie dverí chráni zámok a bezpečnostnú vložku prekrytím proti odvŕtaniu a zlomeniu, čím sa zvyšuje bezpečnostná odolnosť dverí proti násilnému poškodeniu.

Funkčnosť bezpečnostného kovania

  • Kovanie bezpečnostných dverí je vyrábané našou firmou z ušľachtilých ocelí tepelne spracovaných proti odvŕtaniu.
  • Pri narušení bezpečnostného kovania sa automaticky odistí, preto nie je podstatné mať veľa uzamykacích bodov, ale kvalitné bezpečnostné kovanie.
  • K ochrane cylindrickej vložky slúži bezpečnostné kovanie, ktoré musí maximálne stiažiť jej odokrytie a rozlomenie.
  • Bezpečnostné kovanie Exkluzív je certifikované do IV. bezpečnostnej triedy

Rozvorový zámok

Úlohou rozvorového zámku je súčasné uzamykanie všetkých bezpečnostných bodov naraz.

Rozvorový zámok je navrhnutý tak, aby sa pri porušení bezpečnostnej vložky samovoľne nastavil do polohy uzamknutia.

Bezpečnostné dvere Ekluzív sú štandardne dodávané s tromi aktívnymi západkami.