SALAMANDER STREAMLINE 76 MM

Vyznačuje sa za627obleným profilom, ktorý miestnosti dodáva jemnú útulnosť. Moderný tvar profilu vyrobeného z vysoko kvalitného plastu PVC v kombinácii so snehobielou lesklou farbou je najvyššia trieda sama o sebe. Profil umožňuje s ohľadom na svoju konštrukciu široké varianty zasklievania balíčkami do šírky 48 mm. Použitie vysokých parametrov zosílenia zaručuje nemennosť tvaru a tým i dlhoročné fungovanie.

Sklá

  • Balíček skiel štandardne 24 mm, možnost až 48 mm

  • Dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K

Tesnenie

  • Šedé alebo čierne

Súčiniteľ tepelnej priestupnosti a akustická izolácia (referenčného okna)

  • Uw = 1,3W/m2K / Rw = 47(dB)